Otvaranje Okruglog stola / Jakša Barbić, Zvonko Kusić