Tesla - vizionar 21. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Tesla - vizionar 21. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin