Analiza rezultata seroloških ispitivanja radi standardizacije laboratorijskih metoda za dijagnozu sifilisa / I. Orhel