30 dana što su potresli Bjelovar - Odbor Narodnog vijeća Bjelovara tokom studenog 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
30 dana što su potresli Bjelovar - Odbor Narodnog vijeća Bjelovara tokom studenog 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin