O primjerima projugoslavenski orijentirane varaždinske gradske uprave prema kralju Aleksandru I. Karađorđeviću : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
O primjerima projugoslavenski orijentirane varaždinske gradske uprave prema kralju Aleksandru I. Karađorđeviću : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin