Varaždin u vrijeme Države Slovenaca, Hrvata i Srba - od 29. listopada do 1. prosinca 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždin u vrijeme Države Slovenaca, Hrvata i Srba  - od 29. listopada do 1. prosinca 1918. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin