Filićeva knjiga "Lik Vatroslava Jagića" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Filićeva knjiga "Lik Vatroslava Jagića" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin