Varaždin u zadnjim mjesecima Kraljevine Jugoslavije i prvim Nezavisne Države Hrvatske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždin u zadnjim mjesecima Kraljevine Jugoslavije i prvim Nezavisne Države Hrvatske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin