Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj; urednik Ivan Koprić
Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj; urednik Ivan Koprić