Hrvatski latinisti
Dijelovi nakladničke cjeline
O podrijetlu i zgodama Slavena : De origine successibusque Slavorum / Vinko Pribojević = Vincentius Priboevius ; uvod i bilješke napisao i tekst za štampu priredio Grga Novak = digessit editionem et adnotationes criticas curavit Grga Novak ; preveo i kazalo imena sastavio Veljko Gortan = convertit et nominum indicem composuit Veljko GortanPjesme i epigrami : tekst i prijevod / Ivan Česmički = Ianus Pannonius ; preveo Nikola ŠopAnnuae ili Historija 1748-1767 : Annuae sive Historia ab anno inclusive 1748 et subsequis (1767) ad posteritatis notitiam / Baltazar Adam Krčelić = Balthasari Adami Kercselich ; [preveo Veljko Gortan ; urednik Nikola Majnarić]Latinske pjesni razlike : Poetici lusus varii / Ignjat Đurđević = Ignatius Georgius ; tekst priredio, uvod napisao i kazalo imena sastavio Veljko Gortan = editionem curavit, praefationem scripsit, nominum indicem composuit Veljko Gortan ; odabrane pjesme preveo i bilješke napisao Nikola Šop = carmina selecta convertit adnotationibusque instruxit Nicolaus ŠopKatalog svjedoka istine koji su se prije našega vremena opirali rimskom papi i zabludama papinstva te pismeno iznosili borbene misli : Catalogus testium veritatis qui ante nostram aetatem pontifici Romano et papismi erroribus reclamarunt pubnantibusque sententiis scripserunt / Matija Vlačić Ilirik = Matthias Flacius Illyricus ; odabrana poglavlja preveo Vinko Vitezica = capita selecta vertit Vincentius Vitezica ; priredio Veljko Gortan = versionem recognovit Veljko Gortan ; predgovor napisao Mijo Mirković = praefationem scripsit Michael Mirković