Ostaci starohrvatske crkve sv. Cecilije na stupovima u Biskupiji kod Knina / S. Gunjača