''Djevojčica u svetačnom odijelu'' [Boranić, Dragutin ]
''Djevojčica u svetačnom odijelu'' [Boranić, Dragutin  ]