Gospodja od Saint-Tropeza drama u 5 činah
Gospodja od Saint-Tropeza drama u 5 činah