Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano
Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano