Split 1918.-1941. : grad i ljudi / Zdravka Jelaska Marijan
Holding
SignaturaLokacija primjerka
94.711, sv. 4313 – Knjižnica HAZU
94.7113, sv.413 – Knjižnica HAZU