Kralj Edip ; Kaćiperke Tragedija u jednom činu ; Šala u jednom činu / od sophokla = Les Précieuses ridicules
Kralj Edip ; Kaćiperke Tragedija u jednom činu ; Šala u jednom činu / od sophokla  =  Les Précieuses ridicules