Cvrčak za ognjištem Opera u tri čina / od Goldmarka = Heimchen am Herd
Cvrčak za ognjištem Opera u tri čina / od Goldmarka  =  Heimchen am Herd