Ljubavnici Komedija u četiri / Napisao Maurice Donnay = Les Amants
Ljubavnici Komedija u četiri / Napisao Maurice Donnay  =  Les Amants