Židovka Velika opera u pet činova / od Halévy-a
Židovka Velika opera u pet činova / od Halévy-a