Gospodjica Josette, moja supruga komedija u četiri čina / napisali Paul Gavault i Robert Charvay = Mademoiselle Josette, ma femme
Gospodjica Josette, moja supruga komedija u četiri čina / napisali Paul Gavault i Robert Charvay  =  Mademoiselle Josette, ma femme