Vesela udovica opereta u tri čina / od Franje Lehára = Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina / od Franje Lehára  =  Die lustige Witwe