Joco Udmanić pučka opereta u tri čina (četiri slike) / riječi i glazba od Gjure Prejca
Joco Udmanić pučka opereta u tri čina (četiri slike) / riječi i glazba od Gjure Prejca