Trapezuntska kneginja opereta u tri čina
Trapezuntska kneginja opereta u tri čina