Struktura skundarnih i tercijarnih publikacija s područja biomedicine i njihov odraz na razvoj medicinske bibliografije u Hrvatskoj : magistarski rad / Anisja Čečuk
Struktura skundarnih i tercijarnih publikacija s područja biomedicine i njihov odraz na razvoj medicinske bibliografije u Hrvatskoj : magistarski rad / Anisja Čečuk
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
13 – Knjižnica HAZU