Graničari Pučka gluma u tri čina / od Freudenreicha
Graničari Pučka gluma u tri čina / od Freudenreicha