Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas