Pravni fakultet u Sarajevu / glavni i odgovorni urednik Raifa Festić; tekstove na engleski prevela Sevima Sali
Pravni fakultet u Sarajevu / glavni i odgovorni urednik Raifa Festić; tekstove na engleski prevela Sevima Sali