Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a