Židovka velika opera u pet činova / od Halevya
Židovka velika opera u pet činova / od Halevya