Židovka velika opera u pet činova / od Halévy-a
Židovka velika opera u pet činova / od Halévy-a