Pique - Dame velika opera u 3 čina (7 slika) / uglazbio Petar Iljič Čajkovskij
Pique - Dame velika opera u 3 čina (7 slika) / uglazbio Petar Iljič Čajkovskij