San jesenskoga zapada tragički poem u jednom činu / Gabriela d'Annunzia
San jesenskoga zapada tragički poem u jednom činu / Gabriela d'Annunzia