Irud i Marijamna tragedija u pet činova / od Fr. Hebbela
Irud i Marijamna tragedija u pet činova / od Fr. Hebbela