Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominiku : 1806.-1814. / Ljerka Šimunković, Nataša Bajić-Žarko, Miroslav Rožman ; [prijevodi sažetaka Ivana Petrin (talijanski, engleski), Miroslav Rožman (francuski)