Ptičar opereta u tri čina / glazba od K. Zellera
Ptičar opereta u tri čina / glazba od K. Zellera