Arie Nove del 1741 / transkripcija nota, revizija i uvod, trascrizione della musica, la revisione e l'introduzione Nikola Lovrinić ; Arie Nove del 1741 Katja Radoš-Perković ; transkripcija stihova, trascrizione dei versi Slaven Bertoša ; [prijevod na talijanski, traduzione in italiano Tatjana Tomaić]
Arie Nove del 1741 / transkripcija nota, revizija i uvod, trascrizione della musica, la revisione e l'introduzione Nikola Lovrinić ; Arie Nove del 1741 Katja Radoš-Perković ; transkripcija stihova, trascrizione dei versi Slaven Bertoša ; [prijevod na talijanski, traduzione in italiano Tatjana Tomaić]
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
90.777/2, sv. 2013 – Knjižnica HAZU