Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru