Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna
Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna