Brevi esercizi di pieta / compilati dall'abate Giuseppe Barbieri a servigio de' buoni Cristiani
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
R-767, priveztrezorska građa13 – Knjižnica HAZU