Krivičnopravna odgovornost kirurga za neuspjele operacije po Hamurabijevu zakoniku / Đorđe Milović
Krivičnopravna odgovornost kirurga za neuspjele operacije po Hamurabijevu zakoniku / Đorđe Milović