Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju : pax et bonum FF - AM / [urednica Miroslava Topić; fotografije Zoran Alajbeg ; crteži Mislav Marić]
Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju : pax et bonum FF - AM / [urednica Miroslava Topić; fotografije Zoran Alajbeg ; crteži Mislav Marić]
Holding
SignaturaLokacija primjerka
II-32.53313 – Knjižnica HAZU