Kopački rit : pregled istraživanja i bibliografija : Biblioteka Slavonije i Baranje
Kopački rit : pregled istraživanja i bibliografija : Biblioteka Slavonije i Baranje