Dva pastirska govoregna Fabiana Blascovichia : ucignena na blaghdan Boxichia i Mladoga Litta godista 1799. i 1800. i dana na svitlost za pomoch i duhovno oblaxagne xupnikaa i puka darxave Makarske s naredbom da iste ove kgnixicze virno i stanovito u svakoj xupi saragnene i cuvane budu
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
R-1575, priveztrezorska građa13 – Knjižnica HAZU
R-1575, privez atrezorska građa13 – Knjižnica HAZU