Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.