Hrvatska između demokracije i političkog nasilja : okrugli stol 9. - 10. prosinca 1999. u Zagrebu u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava / [priredio Siniša Maričić]
Hrvatska između demokracije i političkog nasilja : okrugli stol 9. - 10. prosinca 1999. u Zagrebu u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava / [priredio Siniša Maričić]