Gospodjica Josette, moja supruga Komedija u tri čina = Mademoiselle Josette, ma femme
Gospodjica Josette, moja supruga Komedija u tri čina  =  Mademoiselle Josette, ma femme