Fra diavolo ili Gostiona u Terracini Komična opera u tri čina