Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem
Robert i Bertram Lakrdija u četiri čina (5 slika) s pjevanjem