Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea
Pomorski kadet Opereta u 3 čina / od Richarda Genéea