Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore / Vukić Pulević; urednik Vilotije Blečić
Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore / Vukić Pulević; urednik Vilotije Blečić